Tambah Data MPTS Pohon

ID Enumerator
Nomor Demplot
Nomor Petak Urut
Waktu Pengamatan
X
Y
Jenis
Keliling (cm)
Diameter (cm)
Tinggi (cm)
Lebar Tajuk Utara-Selatan (m)
Lebar Tajuk Barat-Timur (m)
Survival Bulan Pertama
HPT
Keterangan