Tambah Data Sawit

ID Enumerator
Nomor Demplot
Nomor Petak Urut
Waktu Pengamatan
X
Y
Jenis
Tinggi (m)
Lebar Tajuk Utara-Selatan (m)
Lebar Tajuk Barat-Timur (m)
Jumlah Pelepah
Bunga Betina
Bunga Cengkeh
Buah Hitam
Buah Merah
Total Buah